Tài liệu

Hợp đồng bảo trì hệ thống báo cháy

Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Dịch Vụ Khánh An Chuyên: Lắp đặt camera qua sát, tổng đài điện thoại, thi công mạng nội bộ, bán máy chấm công, kiểm soá..


Hợp đồng bảo trì hệ thống mạng

Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Dịch Vụ Khánh An Chuyên: Lắp đặt camera qua sát, tổng đài điện thoại, thi công mạng nội bộ, bán máy chấm công, kiểm soá..


Hợp đồng bảo trì máy vi tính

Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Dịch Vụ Khánh An Chuyên: Lắp đặt camera qua sát, tổng đài điện thoại, thi công mạng nội bộ, bán máy chấm công, kiểm soá..


Hợp đồng bảo trì tổng đài điện thoại

Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Dịch Vụ Khánh An Chuyên: Lắp đặt camera qua sát, tổng đài điện thoại, thi công mạng nội bộ, bán máy chấm công, kiểm soá..


Phần mềm dò IP máy tính trong mạng nội bộ

Phần mềm dò IP máy tính trong mạng nội bộ ..